Bestec ATX-250-12Z (REV:SR) 250W Replacement Power Supply
Bestec ATX-250-12Z (REV:SR) 250W Replacement Power Supply
Bestec ATX-250-12Z (REV:SR) 250W Replacement Power Supply
Model: ATX-250-12ZS
89.99
73.99

Specifications
Bestec ATX-250-12Z (REV:SR) 250W Replacement Power Supply


Replacement For Dell Part Models: N2286, 8X949, 2Y054, K0141, 3Y142, F0340, G0495, J0436, D0861, 0N8372, and N8372

Part Numbers: NPS-P250KB, NPS-P250KBF, K2583, HP-2705FW, K2946, 0K2946, 0K2583, 01E115 , HP-P2507F3CP, DLP2507F3CP, HP-2507F3B, DLP2507F3B, 4G456, 0N380, HP-P2507F3C, HP-P2507FWP, HP-P2507FWP3

Also replace Dell Power Supply 230W Part Number: P8407/N8372 0N8372 N8372 
Model: L230P-00 OptiPlex GX520 and GX620, GX280, PS-5251-2DF2, Dell W4827

Replacement for Dell Dimension: 2200, 2300, 2350, 2400, 2450, 3000, 4300, 4400, 4500, 4550, 4600, 4600i, 4700, 8200, 8250, 8300, Optiplex 170L and in Dell Optiplex GX240 for Tower only. 

Connectors:
1 x 20 + 4 Pin
3 x 4 Pin HDD CD-ROM
2 x SATA
1 x 6 Pin
1 x Floppy
1 x 4 Pin 12V

Dimensions (WxHxD): 5.9" x 3.4" x 5.5"